Bir arada
Düşünme, Konuşma ve Sorun Çözme

 

ANKARA ŞEHİRCİLİK BİENALİ

“KENTTE BİR ARADA”

Kamusal Alana Dair Güncel Arayışlar

 

Şehirler olağan bir şekilde birbiriyle daha önce ilgisi olmayan insanları ve nesneleri bir araya getirirler. Bu ‘bir aradalık’ kamusal alanlarda birlikte düşünmek, konuşmak, sorun çözmek, dinlemek, oynamak, eğlenmek, üretmek ve öğrenmekle ortaya çıkmaktadır. Kamusal alanların kapsayıcılığı ve dinamizmi kadar öngörülemezliği de fırsatları içinde barındırarak kentli olmayı ve kente ait olmayı sağlamaktadır. Daha büyük bir bütünün parçası olmayı hissettiren kentsel kamusal alanlarda ‘birliktelik’ oluşmakta yabancılaşma ile ötekileşme ortadan kalkmaktadır. Bireyleri ve nesneleri kamusal alanda bir araya getirmek -ister kent söyleşilerinde, çalıştaylarında, panellerinde olsun, ister etkileşimli sokak tiyatrosunda, dans gösterisinde olsun veya ister birlikte kentte yürümek, bisiklet binmek veya şarkı söylemek olsun- çatışma ve önyargıya karşıdır. Çeşitlilik ile çokluğu öne çıkarmaktadır. Karşılıklı iletişimi ve sosyal etkileşimi mümkün kılmaktadır.

Tesadüfi karşılaşma olasılıkları kentsel kamusal alanlarda artmaktadır. Her gün onlarca, yüzlerce veya binlerce ‘bir şehir anı’ sokaklarda, duraklarda, meydanlarda, parklarda, sergi, tiyatro, sinema, konsey salonlarında ve fuarlarda yaşanmaktadır. Kaçınılmaz olasılıkları sıradan bir şekilde deneyimleyen kentliler, bir arada ve birlikte ürettikleri, algıladıkları ve yaşadıkları kamusal alanlarda ‘bir şehir kültürü’yaratmaktadır. Ankaralı olmayı, Ankara’ya ait olmayı hissettiren ve Ankara’nın şehir kültürünü vurgulayan ve şekillendiren Ankara Şehircilik Bienali’nde buluşuyor, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında şehircilik, kültür ve sanat üçgeninde bir aradalığımızı değerlendiriyoruz.

2023 Ankara Şehircilik Bienali, kentlilerin bir aradalığı üzerinden kendilerini var etmeleri, bir toplumu oluşturma ihtimalleri ve yöntemleri üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde kentlerimizin ve toplumumuzun modern anlamda bir kamusallığa sahip olduğunu ve çeşitli toplulukların güçlü pratiklerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bu oluşumun yeterli olmadığı; daha yaygın ve katılımcı demokrasi anlayışı içerisinde farklı düşüncelerin ve pratiklerin de bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabileceği, tartışıp oydaşmanın öğrenilebileceği bir kamusal kültürün oluşturulmasına her zaman ihtiyacın olduğunu da bir gerçektir.

Bu düşünce etrafında şekillenen bienal etkinliklerimiz, bir arada var olma, düşünme, tartışma, tasarlama, üretme ve oydaşma pratiklerine ev sahipliği yapacaktır. Etkinlikler, kentte kamusal alanı yeniden tanımlamak, kentlilik kültürünü yeniden oluşturmak adına fırsatlar yaratacaktır. Bienal, sadece yan yana yaşamanın değil, bir arada bir toplum olabilmenin önemli bir aracı olarak kamusal alanı ve potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 4 grup altında kentsel kamusal alanların farklı mekanlarında çeşitli etkinlikler planlanmıştır.

Ankara Şehircilik Bienali etkinlikleri:

Kentte Birlikte Düşünme, Konuşma ve Sorun Çözme,

Kentte Birlikte Rekreasyon,

  • Kentte Birlikte Kültür ve Sanat,
  • Kentte Birlikte Üretmek ve Öğrenmektir.
  •  

Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında “KENTTE BİR ARADA – Kamusal Alana Dair Güncel Arayışlar” temasıyla 13-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara Şehircilik Bienali’nde buluşuyoruz.

Bir arada olmak ve bir arada kalmak dileğiyle.

 

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı adına

Sevinç Bahar Yenigül – Deniz Altay Kaya

Ankara Şehircilik Bienali Eş Küratörleri

ve

Aslı Gürel, Tanyel Özelçi Eceral, Emir Osmanoğlu, Çiğdem Varol Özden, H. Burcu Özüduru, Aydan Sat, Emine Şeyda Satılmış, Emrah Söylemez, Metin Şenbil, Tutku Gizem Yazıcı, Emine Yetişkul

İTŞKV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllüleri